maandag, juli 15, 2024
AlgemeenPersPolitiek

Een staatkundig gereformeerd geluid in tijden van opkomende klimaatreligie

In de week van de Schepping is het goed om ons te bezinnen op een staatkundig gereformeerd geluid met betrekking tot de zorgen rondom de Schepping.

SGP-lacune

Tot mijn grote vreugde vroegen de SGP-politici Peter Schalk, Chris Stoffer, Bertrick van den Dikkenberg, Jacco Knape en Bert van Vreeswijk in het RD van 23-2 jl. aandacht voor de klimaatzorgen in hun opiniestuk ‘Overheid, maak gebruik van klimaatdoeners’. Als dit het SGP-beleid wordt, kan een lacune weggewerkt worden. Te lang was de teloorgang van Gods goede schepping – door de huidige culturele elite helaas met ‘milieu’ aangeduid – een ondergeschoven kindje in de SGP-programma’s en -redevoeringen. Te lang hadden niet-confessionele en zelfs links gekleurde partijen het min of meer onbetwiste alleenrecht om hier aandacht voor te vragen. Deze tijden, zo blijkt uit het artikel van de vijf SGP-ers, waaronder twee van de huidige vijf SGP-kamerleden, zijn gelukkig ten einde. Desalniettemin noopt het artikel mij erop te wijzen dat het belangrijk is dat de SGP in de discussies rondom de teloorgang van de schepping nog meer zoekt naar een eigen, een staatkundig gereformeerd geluid.

Zorg voor de Schepping

Natuurlijk is het bij sommige thema’s moeilijk een eigen op onze levensovertuiging gebaseerd geluid te vinden, maar gelukkig is dat inzake de huidige klimaathype niet zo moeilijk. Vanuit onze levensovertuiging is de basis van zorg voor de Schepping altijd gelegen in het rentmeesterschap. Ons is door onze goede God veel toevertrouwd om er goed tot Zijn eer en welzijn van de naaste mee om te gaan. Dit voorkomt meteen dat we als staatkundig gereformeerden mee zouden gaan doen aan de nieuwe opkomende klimaatreligie, die via angst en schuldgevoel haar volgelingen in haar greep houdt.

Klimaatreligie

Zoals bij elke religie spelen de feiten bij de huidige klimaatreligie niet meer een leidende rol, terwijl de SGP steeds weer aandacht voor de feiten zou moeten vragen. De SGP dient eerlijkheid en échte oplossin­gen voor reële problemen te proclameren en zich daarmee te onderscheiden van de meeste andere politieke partijen, die òf niet beseffen dat ze een verantwoordelijkheid naar de Schepper hebben òf zichzelf vanuit een door religieus fanatisme ontstane blindheid niet meer eerlijk naar feiten en oplossingen kunnen kijken.

Eerlijkheid

Zoals de SGP altijd met recht en reden een reputatie heeft met betrekking tot staatsrechtelijke deskundigheid, zo zou de SGP dat rondom de klimaathype dienen te worden vanwege eerlijkheid in de tijd en met betrekking tot een thema dat alles om politieke correctheid draait.

Kernenergie

De SGP zou in alle debatten over het onderhavige materie thorium en kernenergie als meest Scheppingsvriendelijke energiebronnen dienen te bepleiten. De framing als zou kernenergie gevaarlijk zijn onder verwijzing naar Tsjernobyl en andere kernrampen doet denken aan het verbieden van vliegtuigen omdat in 1937 de zeppelin De Hindenburg ontplofte.

Gasloosheidshype

De SGP dient zich te verzetten tegen de politiek correcte maar fnuikende gasloosheidshype. Gas is immers relatief één van de schoonste verbrandingen. Niet voor niets willen de Belgische, Duitse en Ierse groenen aan het gas, terwijl in Nederland ten onrechte een taboe op gas aan het ontstaan is. Dit taboe wordt veroorzaakt door de ontspoorde gaswinning in Groningen. De daardoor ontstane aardbevingen zouden in redelijkheid echter niet tot een algemeen en contraproductief gasverbod maar tot een Gronings gasboringsverbod dienen te leiden. Als wij vroegtijdig stoppen met gasgebruik, geeft dat andere landen de mogelijkheid langer met gasgebruik door te gaan. Voor wat betreft de Groningse gasboringen zou het het overwegen waard zijn om de Groningers zelf alle opbrengsten van de gaswinning te doen toekomen en hen dan te laten bepalen hoeveel gas ze jaarlijks uit de grond laten komen. De SGP zou dit in het debat rondom de bespreking van de uitslagen van de komende parlemen­taire enquête dienen te betrekken.

Contraproductief

Het vreemde rondom de gasloosheidhype is dat er in plaats van gas dan veel elektriciteit gebruikt wordt en het grootste deel van de opgewekte stroom in ernergiecentrales via het verbranden van fossiele brandstoffen gaat. Alleen al om praktische redenen dient de SGP hier bezwaar tegen te maken: de energieleveranciers hebben de eerste storingen vanwege een overmatig electriciteitsgebruik vanwege overgang van gas naar elektriciteit in het Westland al gemeld.

Voorts leidt de gasloosheidhype tot veel onnodige geluidsoverlast. Het is onverantwoord dat  de overheid vermeende noodzakelijke zware financiële lasten op de schouders van haar burgerij legt die nota bene zelfs contraproductief uitpakken.

Ook om die reden dient de SGP principiële bezwaren te maken tegen de gasloosheidshype.

Electrische auto

In mindere mate geldt hetzelfde voor de autoproblematiek. Terwijl electrische en hybride auto’s vanwege hun grote gewicht, de Scheppingsaantastende accu’s en de korte levensduur slecht zijn voor het behoud van de Schepping, worden deze door de milieulobby gepromoot als een oplossing. Ook in deze zou de overheid bij eerlijk beleid vooral LPG-auto’s en in mindere mate diesel- en bezine-auto’s dienen te stimuleren, maar het omgekeerde gebeurt in de huidige van politieke correctheid overgoten cultuur. De SGP zou hierin een principieel geluid dienen te laten horen, zeker omdat de onjuiste en contraproduc­tie­ve stimuleringsmaatregelen de staatskas miljarden euro’s kosten en de miljarden euro’s slurpende milieu-lobby en ‘duurzaamheids’industrie in stand houden.

Echte oplossingen

De SGP zou zich hard dienen te maken voor èchte oplossingen, zoals daar zijn: het stimuleren van minder energiegebruik, het stimuleren van groen en aanplanting van bossen, verlaging van de maximumsnelheid, invoering van rekeningrijden, een vuurwerkverbod, het tegengaan van onnodig gebruik van de auto, het terugdringen van huisdieren (merkwaardig dat er wèl veel aandacht is voor de CO-2 uitstoot van koeien en andere voor consumptie gehouden landbouwdieren maar niet voor die van huisdieren, die een onnodige claim doen op de we­reld­wijde voedselvoorraad), het bevorderen van LPG-gebruik, het bevorderen van recycling, het tegengaan van onnodig gebruik van plastic en het bevorderen van ècht groene energie zoals via waterkracht en thorium en kernenergie.

Wars van hypes

De SGP zou de partij moeten zijn die te genen tijde meedoet met hypes, maar juist – in weerwil van alle hypes – haar eigen bijbels verantwoorde en eerlijke weg zoekend, de geesten achter de klimaat­religie blootleggend en vechtend tegen politiek correcte doch fnuikende contraproductieve oplossingen echte oplossingen aandraagt en bevordert.

 

Cor Verkade is vastgoedondernemer en penningmeester Vastgoed Belang

 

Een gedachte over “Een staatkundig gereformeerd geluid in tijden van opkomende klimaatreligie

  • SGP heeft zich inderdaad nooit een zier bekommerd om het millieu. Ze zijn drukker met de staatschuld.
    Want het is belangrijk dat we onze kinderen niet opzadelen met een hoge schuld, dat er geen (leefbare) aarde is maakt natuurlijk niets uit.
    Ook de oplossingen hierboven zijn geen goede oplossing LPG en aardgas hebben CO2 uitstoot wat weer het broeikaseffect versterkt. Echte oplossingen staan niet in dit stuk hierboven zoals: het verminderen van de veestapel (en dus de vleesconsumptie). En het opwekken van energie dmv wind en zon.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *