dinsdag, juni 25, 2024
AlgemeenIsraelPersPolitiek

Verkiezingsuitslag een zegen…

Jammer dat het Reformatorisch Dagblad op de zaterdag na de grote verkiezingsoverwinning (23 maart jl.) blijft steken in een eenzijdige en negatieve visie op Forum voor Democratie.

Verkiezingsuitslag een zegen…

Het ware beter te wijzen op het feit dat het voor Nederland een zegen is dat we straks drie conservatieve partijen in de Eerste Kamer krijgen. Naast de van oorsprong meest conservatieve SGP en het in mindere mate ook conservatieve CDA is deze kamer eerdaags gezegend met een conservatieve partij die nota bene vanuit het niets als grootste fractie binnenkomt.

Vanuit SGP en de CU wordt er her en der gewezen op het feit dat Forum voor Democratie geen christelijke beginselen uitdraagt en dat is correct. Had Forum voor Democratie dat wel gedaan, dan was zij nooit de grootste partij geworden. Ook is het voor SGP en CU beter dat Forum voor Democratie zich niet baseert op het christelijk geloof maar op het conservatieve gedachtengoed, anderszins zou Forum voor Democratie nog meer stemmen uit de achterban van de christelijke partijen weggezogen hebben.

Ideaalplaatje

In mijn ideaalplaatje zijn de drie christelijke partijen (soms heeft de CU nog conservatieve trekjes) er voor de christenen die ons land willen behouden voor de fnuikende gevolgen van de geest van de Franse Revolutie en kunnen de niet-christelijke kiezers die ons land goed en mitsdien conservatief bestuurd willen hebben hun stem uitbrengen op Forum voor Democratie.

Harmoniërende boodschap

In het commentaar “Een gelukkig land” meent de auteur dat “Baudet roept dat het in ons land een puinhoop is en toe is aan een grondige renovatie”. Terwijl deze gedachte wekelijks te horen is op de kansels van de achterban van het Reformatorisch Dagblad, meent de auteur dat dat onjuist is en dat die stelling belachelijk gemaakt moet worden: “Maar wie even nadenkt en een blik over de grens werpt, zal constateren dat dit goedkope en gezwollen taal is van een volksmenner. Het is immers nog altijd zo dat ons land aan de top staat op punt van welvaart, vrijheid, voorzieningen (gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur) en een goed functionerende democratie. Als de auteur kennis genomen zou hebben van wat Forum voor Democratie werkelijk zegt, zou de auteur deze partij moeten bijvallen: in de massamedia en op de universiteiten regeert een eenzijdige niet-correcte en christendom onvriendelijke minderheid die het volk een rad voor ogen draait hetwelk een fnuikende invloed heeft op de mening van de bevolking en op de jeugd. Baudets analyse zit heel bij de analyse die op de kansels van de RD-achterban te beluisteren valt.

Europa- en Israëlvisie

Baudets terechte kritische visie op de Europese Unie komt behoorlijk overeen met de visie die de SGP tot voor kort op Europa had.

Ook vreemd dat het Reformatorisch Dagblad niet rept over het m.i. belangrijkste ijkpunt bij weging van een politieke partij: de visie op Israël en Jodendom. Gaarne wijs ik erop dat Thierry Baudet bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer het kort ervoor gehouden CIDI-debat met verve won en zijn standpunten het dichtst bij die van Kees van der Staaij (SGP-fractieleider) lagen.

Klimaatreligie

Baudet maakt met recht en reden bezwaar tegen de klimaathysterie, de eigentijdse religie met bijbehorende angst en schuldgevoelens, aflaatmogelijkheden en een nieuw gouden kalf. Het Reformatorisch Dagblad zou dienen te vermelden dat de wijze mening van het SGP-kamerlid Stoffer het meest overeenkomst met die van Forum voor Democratie. Vreemd dat het Reformatorisch Dagblad vindt dat de visie dat Nederland gelukkig is, waardeert boven Baudets visie die vanwege wijst op de fnuikende heersende liberale opportunistische elitaire cultuur.

Morele achteruitgang

Ten onrechte schrijft het Reformatorisch Dagblad dat Baudet zwijgt over de morele achteruitgang. Hij roept juist op om het goede uit de Nederlandse cultuur van vroeger jaren terug te halen. Hij beoogt herwaardering van de tijd dat de Nederlandse cultuur nog niet verpest was door de morele achteruitgang.

Trots op vaderlandse verleden

In zijn artikel ‘Wandelgangen’ in dezelfde krant schrijft Addy de Jong negatief over de manier van Rita Verdonk en Thierry Baudet. Als overeenkomsten somt hij op: 1) tamboeren op een zakelijke aanpak van problemen; 2) trots uitstralen op het vaderlandse verleden en 3) afgeven op de ‘achterbakse’ politieke bestuurlijke elite. Klaarblijkelijk beseft De Jong niet dat er ook vanuit Bijbels oogpunt niets mis is met een zakelijke aanpak. Tevens zou hij er wijs aan doen te beseffen dat de RD-achterban met recht en reden ook altijd aandacht vraagt voor het uitstralen van trots op het vaderlandse verleden. Dat er veel mis is met de politieke bestuurlijke elite beseft niet alleen Baudet maar ook het Nederlandse volk.  Vreemd dat De Jong in zijn analyse er niet op wijst dat – om maar eens iemand te noemen – de huidige premier Rutte één- en andermaal plechtig gedane beloften aan het volk loos terzijde werpt, lachend meldend dat ‘visie’ een ‘olifant’ is ‘die in de weg staat’.

Islamvisie

De Jong wijst op een vergelijking met PVV, klaarblijkelijk niet beseffend dat dàt ook behoort tot het gedachtengoed van de RD-achterban en het SGP-kiezersvolk: “minder immigratie, minder islam, minder Europa”. Gelukkig is de SGP in haar islam-notitie duidelijk en besefte zelfs CU-parlementariër Joël Voordewind dat immigratie gevaarlijk werd. Het Reformatorisch Dagblad spreekt desondanks schamper over de bijkans identieke visie van Forum voor Democratie.

Verschil Baudet – Fortuyn

De Jong meent dat “de fraaiste parallel” tussen Baudet en Fortuyn “de fabelachtige opmars van Pim Fortuyn en zijn LPF in 2001”: “Hier liggen de overeenkomsten met Baudet en zijn FVD helemaal voor het oprapen.” Bijzonder dat het De Jong ontgaan lijkt te zijn dat Fortuyn zijn partij in een paar maanden uit de grond moest stampen en Baudet al jaren bezig is. Ook kent De Jong klaarblijkelijk niet de ‘kelderontmoetingen’ die Baudet al jaren geleden in de kelder van Herengracht 74 te Amsterdam organiseerde waarbij hij hoogleraren en deskundigen op allerlei terreinen hun visie op hun deelgebied liet geven. Met veel respect voor De Jong acht ik in deze zijn gedachten voorbarig en meen ik te moeten concluderen dat wens de vader van de gedachten is, waarbij hij er goed aan doet zich erop voor te bereiden dat het geheel anders zal zijn.

Advies

Het Reformatorisch Dagblad zou er goed aan doen om haar lezers een evenwichtig beeld van alle politieke partijen en dus ook van Forum voor Democratie te geven. In dat geval zou blijken dat het een zegen is dat niet D66, VVD, PvdA de grootste partij zijn in de huidige geseculariseerde en seculariserende cultuur, maar dat we Forum voor Democratie als grootste partij gekregen hebben. De SGP zou er goed aan doen om met de partij die qua gedachtengoed en stemgedrag het dichtst bij haar ligt de hand te schudden en zo veel als mogelijk samen hand in hand te vechten tegen de fnuikende cultuur waarin Nederland en Europa de afgelopen decennia geraakt zijn.

Cor Verkade, Gouda

De auteur studeerde politicologie en rechten en heeft een eigen vastgoedbedrijf

Een gedachte over “Verkiezingsuitslag een zegen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *