dinsdag, mei 28, 2024
AlgemeenPolitiek

Overwinningsperspectief en 5 vragen

Het onverwachte en door velen gevreesde is gebeurd: de merkwaardige kandidaat Donald Trump heeft de presidentsverkiezingen gewonnen. Ofschoon hij niet mijn ‘droom-kandidaat’ was, ben ik erg blij met de overwinning. Juist christenen dienen te beseffen dat je niet naar verkiezingsretoriek of domme opmerkingen dient te kijken, maar hoe de kandidaat om gaat met het leven (abortus/euthanasie) en Israël. Trump is voorstander van strafbaarstelling van abortus. Clinton noemt abortus “een medische handeling”. Toen Obama het kernwapenverdrag met Iran sloot, besloot Trump voor het ambt te gaan om dit Israël en wereldvrede bedreigend bedrag weg te krijgen.

Omdat het Amerikaanse volk op een soort kantelpunt lijkt te staan qua normen en waarden is het van levensgroot belang dat Trump gekozen is: hij kan de komende vier jaar drie of vier Hooggerechtshofrechters benoemen en daarmee zal hij nog minstens dertig jaar een goede duw geven aan het normen- en waardendebat, mede omdat hij toegezegd heeft ‘pro-life-rechters’ te willen benoemen.

In het Amerikaanse systeem worden bij presidentswijziging alle hogere ambtenaren gewijzigd. De conservatieve Chris Christie gaat deze operatie leiden en dat zal een nieuw conservatief elan geven.

De gedachte dat we door de keuze dichterbij een Derde Wereldoorlog zouden zijn gekomen, werd vanmorgen gelogenstraft door Poetins reactie.

Uit zijn overwinningsspeech blijkt dat Trump verzoenend gaat optreden, uit ontbreken van dankspeech van Clinton blijkt waar het haar om ging.

Amerikaanse zakenpartners die ik vroeg om hun voorkeur wezen erop dat het op zich niet uitmaakt, als hij/zij maar ook een meerderheid in Senaat en Huis van Afgevaardigden zou krijgen. Welnu, Trump heeft dit voordeel en binnenkort ook een meerderheid in Hooggerechtshof. Spannend hoe lang het duurt of velen beseffen dat Trump voetsporen van Reagan drukt. Onder andere bij vice-presidentskeuze bleek dat Trump naar zijn adviseurs luistert en als hij dat genoeg doet, mogen we ons met de Amerikaanse keuze in onze handen knijpen!

Cor Verkade, vastgoedbelegger

 

Ik kreeg vijf vragen ter beantwoording:

1. Op wie zou u gestemd hebben of heeft u gestemd indien u een Amerikaans staatsburger bent?

Zonder enige vorm van twijfel: op de heer Donald Trump. Overigens had ik liever voor ds. Mike Huckabee gekozen, maar dat kon niet meer…

2. In de peilingen ging iedereen er (bijna) vanuit dat Hillary Clinton als grote winnaar uit de bus zou komen, toch is het juist Donald Trump geworden.

   Wat was uw/jouw eerste reactie toen u hoorde of las dat Donald Trump de grote winnaar geworden is?

Enorme blijdschap en dankbaarheid richting de Heere God Die harten neigt en het Amerikaanse volk dat deze keuze gemaakt heeft.

3. Wat betekent deze overwinning voor de christenen in de wereld en in het bijzonder voor de conservatieve christenen in Amerika?

De overwinning heeft enorme gevolgen voor het normen- en waardendebat in Amerika. Omdat het Amerikaanse volk op een soort kantelpunt lijkt te staan qua normen en waarden is het van levensgroot belang dat Trump gekozen is: hij kan de komende vier jaar drie of vier Hooggerechtshofrechters benoemen en daarmee zal hij nog minstens dertig jaar een goede duw geven aan het normen- en waardendebat, mede omdat hij toegezegd heeft ‘pro-life-rechters’ te willen benoemen.

In het Amerikaanse systeem worden bij presidentswijziging alle hogere ambtenaren gewijzigd. De conservatieve Chris Christie gaat deze operatie leiden en dat zal een nieuw conservatief elan geven.

Juist christenen dienen te beseffen dat je niet naar verkiezingsretoriek of domme opmerkingen dient te kijken, maar hoe de kandidaat om gaat met het leven (abortus/euthanasie) en Israël. Trump is voorstander van strafbaarstelling van abortus. Clinton noemt abortus “een medische handeling”. Toen Obama het kernwapenverdrag met Iran sloot, besloot Trump voor het ambt te gaan om dit Israël en wereldvrede bedreigend bedrag weg te krijgen.

4. Wat zou u Donald Trump toe willen wensen?

Gods zegen en daarbij horend bekering / voortgaande in veel politieke daden omzettende liefde voor Gods volk Israël / wedergeboorte / wijsheid / liefde tot het menselijk en dierlijk leven /  haat van de zonde / respect voor God en Goddelijke zaken.

5. Wat heeft dit te zeggen voor de verkiezingen D.V. volgend jaar in ons land?

Dat politici Gods advies aan Samuel “Hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u spreken zullen” serieus dienen te nemen en dat kan natuurlijk gepaard gaan met het “betuigen” / waarschuwen voor de gevolgen van de keuze van het volk.
Voorts moge duidelijk zijn dat de Kanaänititsche volkeren en de bevolking van Sodom en Gomorra uitgeroeid moesten worden vanwege hun omgang met het menselijk leven en met seksualiteit. Het is belangrijk dat de westerse ‘beschaving’ oppast om op deze twee terreinen niet te vervallen in dezelfde zonden opdat ze zich niet te snel “rijp en vet maken voor de slachting”.

Cor Verkade

 

Facebook op 3-2-2017:

ik heb klaarblijkelijk in tegenstelling tot ama . Barbara Lamain  de goede gewoonte politici op hun plannen te beoordelen en in dat kader zie ik eerlijk gezegd veel goeds: – benoeming wijze goede hooggerechtshofrechter; – een akkoord sluiten met de koning van Saoudi-Arabië en de prins van de Verenigde Arabische Emiraten om vluchtelingenopvang in de regio te regelen (hierover lees je niet of amper in de Nederlandse pers, want het is iets tofs dat Trump wel en Obama niet gelukt is; – de door eerdere presidenten begonnen muur die achteraf gezien te veel gaten had, dicht maken zodat één van de problemen die Obama maar niet geheel succesvol probeerde op te lossen (het schijnt dat hij 3 miljoen Mexicanen de grens over gezet heeft, maar ja als die grens toch nog gaten bevat lopen ze terug…) alsnog te tackelen; – voorkomen dat veel auto-industrie naar andere landen gaat; – net als zijn republikeinse voorgangers de steun voor wereldwijde abortusprogramma’s intrekken; – zijn verkiezingsbeloften nakomen (daar kunnen bijna alle Europese politici veel van leren); – een 90 dagen termijn maken om in die tijd te kijken hoe hij, gegeven de terreurdreigingen die er zijn, het land zo terrorisme-vrij als mogelijk kan maken. Natuurlijk zie ik ook gekke karaktereigenschappen, maar voorlopig beoordeel ik de man op zijn daden en daarnaast vind ik het een schoffering van het verschijnsel democratie en het Amerikaanse volk hoe er met deze democratische keuze omgegaan wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *