donderdag, april 18, 2024
AlgemeenGeloofPers

De bedekking over de volkeren

De bedekking over de volkeren

Waarom NOS?!

In haar column over de terreuraanslagen in Sri Lanka in de Metro van 23-4-2019 roept columnist Ebru Umar het vol verbazing en agressie uit: “Waarom – waarom NOS ?! – moet dagenlang vermeden worden om te melden dat de criminelen moslims zijn? En dat dit een aanslag is, een oorlogsverklaring zo je wilt?”. De NOS zal deze vraag zeker niet beantwoorden, maar zich hullen in stilzwijgen, ongetwijfeld zelf niet beseffend dat het antwoord op de pran­gende vraag in het boek der Psalmen te vinden is.

Opengeslagen Bijbel 

Voor Spurgeons tip om de krant met een opengeslagen Bijbel te lezen, ben ik hem ontstellend dankbaar. Veel nieuwsberichten zouden niet te begrijpen zijn, als je niet het Bijbelse licht erop laat schijnen. Neem nou de terreuraanslagen in Sri Lanka en vergelijk de reacties eens met de schietende crimineel in Christchurch, neem ook de berichtgeving rondom de terreurdaad van de moslimterrorist in Utrecht en de voorgaande terroristische daden in Den Haag en Amsterdam. Neem nou de reactie op Israëls politieke maatregelen om vrede te bewerkstellingen in vergelijking tot die van de Palestijnen. Neem nou de reactie op de groei van Forum voor Democratie in vergelijking tot de groei van Groen Links. Neem nou de reacties op de Nashville-verklaring in verhouding tot de religieuze executies op anders-geaarden. Neem nou het structureel ophemelen van Obama en het systematisch alleen slechts nieuws verspreiden over Trump. Neem nou het stelselmatig aanduiden van Nederlandse moslimterroristen in Nederland met ‘verwarde man’. Neem nou het de waan ophouden dat de Utrechtse terreurdaad ging om een liefdeswraakactie. Neem nou de stilte of het verhullend woordgebruik na Sri Lanka van de overheden die na Christchurch op manifeste wijze rouwstoeten organiseerden.

Psalm 2

Nadat in Psalm 1 Gods goede wetgeving en de zegenrijke betrachting daarvan bezongen is, legt Psalm 2 de tot de terugkomst van Messias voortdurende strijd in de wereldgeschiedenis uit. De prangende vraag “Wat drift beheerst het woedend heidendom?” wordt helder uitgelegd: het heidendom staat op tegen Messias en Zijn volk. Nadat de Heere God Abraham, Izak en Jacob uitgekozen heeft om in de wereldgeschiedenis de uitverkoren natie te zijn, gaat Gods tegenstander te keer tegen dit volk en worden er tot vandaag aan toe pogingen gedaan om dit uitverkoren Joodse volk kapot te krijgen.

Als de discipelen en leerlingen van Jezus (de christenen avant la lettre) gaan getuigen dat Jezus de Messias is, gaat Gods tegenstander tegen hen te keer en worden er tot vandaag aan toe pogingen gedaan om christenen die de God van Israël via Jezus hebben leren dienen, kapot te krijgen. De vader der leugenen die bij het Paasevangelie nog geld moest bieden om fakenieuws te laten verspreiden, zal tot zijn laatst mogelijke moment de mensheid gebukt laten gaan onder zijn leugens die de driften van het woedend heidendom versterken.

Bedekking over de volkeren

Bij christenen is het bekend dat er een bedekking over het Joodse volk ligt. Er wordt vaak gebeden of de Heere God die bedekking weg wil halen en de profetieën zijn er duidelijk over dat dat een keer gaat gebeuren. Er ligt echter ook een bedekking over de volkeren, waardoor ze tegen Jezus en Zijn volk opstaan. Ook aan die bedekking zal te Zijner tijd een einde komen, zo leert ons Jesaja 25 : 7. Bij de maaltijd op de berg die de HEERE der heirscharen voor allen volken zal maken, zal Hij “het bewindsels des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle natiën bedekt zijn” veslinden, met als gevolg dat “de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde” weggenomen zullen zijn. Tot die tijd zal het woedend heidendom Gods volk pogen uit te roeien en zullen politici en massamedia al dan niet bewust in dienst van Gods tegenstander de waarheid achter de wereldgeschiedenis pogen te verduisteren, anti-joods en anti-christelijk terreur verhullen en de suggestie dat de Bijbel tot haat en oorlog oproept verspreiden. Het zijn allemaal symptomen van de naderende komst van Messias en Zijn vrederijk. Het gevecht tegen Hem en Zijn vrederijk hoort bij Zijn plan, maar ook daarvan geldt “Wee hem, door wie het moet geschieden”. De vader der leugenen blijft tot het vrederijk zijn leugens influisteren en gebruikt massamedia om deze te laten rondbazuinen. Laat ons als orthodoxe christenen hoopvol pal staan voor waarheid en recht, vrede en gerechtigheid, temidden van verduisterende machten en krachten!

Cor Verkade, auteur is eigenaar van een vastgoedbeleggingsbedrijf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *