dinsdag, mei 28, 2024
AlgemeenGeloof

Moslimliefde en islamhaat

Er ontspint zich een boeiende discussie op de opiniepagina van het RD. Op 17-12 pleitten  Janneke Stegeman en Alain Verheij voor een christendom zonder moslimhaat en op 22-12 reageerden Robert Plomp en Cors Visser hierop door het geheel wat te nuanceren en anders  aan te zetten.

Moslimliefde

Gaarne wil ik erop wijzen dat christenen in de oud-testamentische samenvatting van de wet (God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf) en van de Heere Jezus Christus geleerd hebben dat zij elk mens dienen lief te hebben. Juist moslims verdienen in hoge mate onze liefde, want je zult maar door welke reden dan ook geëmigreerd zijn naar een samenleving met heel andere normen en waarden, een andere dominante godsdienst met een daarbij op gebaseerde cultuur. Het verdient dan ook ons begrip dat een deel van de jeugd ontspoort. Zet maar eens een paar honderdduizend Nederlanders in een licht kritische omgeving met een andere taal, cultuur, weersomstandigheden en je zult vanzelf ook een deel zien ontsporen.

Christenen dienen elke moslim lief te hebben en zo liefdevol als mogelijk te groeten en te bejegenen.

Islamhaat

Deze liefde zegt niets over de visie van christenen op de godsdienst van de moslims, de islam. Deze godsdienst dient als één van de grootste gevaren voor de menselijke vrijheid, voor jodendom en christendom zo kritisch als qua mensenrechten mogelijk is bejegend te worden. Als de westerse samenleving op dit punt haar ogen niet tijdig opent, zal zij vanzelf ervaren wat het is als de islam ook in Europa oprukt. Luther zegt bij zijn uitleg op Openbaring over de zeven christengemeenten “nu hebben ze de Turken”, oftewel, in gewoon Nederlands overgezet zijnde, “nu is er de islam”. Als ik het goed zie, worden deze zevende gemeenten het voorland van onze nota bene tot voor kort vrije westerse samenleving. Van de 64 landen waar de islam in de meerderheid is, worden er 61 dictatoriaal bestuurd. De botsing tussen de aanhangers van de islam en Joden en christenen wordt steeds duidelijker en het lijkt erop dat het ‘vrije’ westen na de twee grote wereldoorlogen gewonnen te hebben de derde wereldoorlog aan het verliezen is. Ongeveer elke vier minuten wordt een christen vanwege zijn geloof in de Heere Jezus gedood en bij het overgrote deel daarvan gebeurt dat in naam van Allah. Daarbij beantwoorden deze moordenaars de opdrachten die daarvoor in de koran opgenomen zijn. Gelukkig staat er in ons heilige boek, de Bijbel, slechts oproepen voor ons om alle mensen lief te hebben en ook al daarmede wordt duidelijk dat de koran een anti-christelijk boek is.  Gelukkig is het ons als christenen gegeven om personen te scheiden van gedrag of ideologie. In onze ethiek haten we de zonde en hebben we de zondaar lief. Iets dergelijks bepleit ik voor de islam en moslims: laten we de islam haten (leert de Psalmdichter al niet heel duidelijk: “Zou ik niet haten die u haten?) maar de moslim liefhebben.

Dienen we dezelfde God

In het christendom rukt gedachte op dat Jood, christen en islamiet dezelfde God dienen. Het antwoord op de vraag aan de islamiet of hij tezamen met Joden en christenen ‘de God van Israël’ wil dienen is veelzeggend: Joden en christenen dienen de God van Israël, de islam dient een afgod, de maangod, die zich aan het eind der tijden zal ontpoppen als de antichrist, van wie het bekend is dat hij zijn tempel zet op de plek waar de God van Israël bij Zijn volk wilde zijn.

Niet zorgelijk

Hoewel er donkere wolken boven west-Europa hangen, hoeven we ons geen zorgen te maken: de Heere Jezus leert ons dat de vijand alleen maar het lichaam dood kunnen maken en niet onze ziel. Luther leerde ons zingen: “Delf vrouw en kinderen ’t graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken.” Jezus heeft beloofd terug te komen en alle dingen nieuw te maken. Vanuit de stad van de vrede, Jeruzalem, zal Hij het eeuwigdurend vrederijk op aarde brengen waarin de Heere God alles zal zijn in allen! Tussen Zijn bijna 2000 jaar geleden op Golgotha uitgeroepen woorden “het is volbracht” en Zijn woorden te Zijner tijd op de wolken “het is voltooid” zal er een heftige strijd geleverd worden, maar Zijn overwinning staat vast! Daartoe kwam Hij naar aarde en daarom kunnen wij die komst naar aarde niet voldoende op waarde schatten en ons er hier een beetje en straks voor eeuwig over verwonderen: “Komt verwonder u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint.”

Gouda, Cor Verkade, dga bij Van Dam, Van Dam & Verkade B.V.

Een gedachte over “Moslimliefde en islamhaat

  • Dave U

    Zet maar eens een paar honderdduizend Nederlanders in een licht kritische omgeving met een andere taal, cultuur, weersomstandigheden en je zult vanzelf zien dat zij de taal leren, handel gaan drijven en een open gemeenschap vormen met gemengde huwelijken. Konden we dat maar zeggen van de moslims.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *