maandag, juli 15, 2024
Politiek

Trumps waardige analyse bij schietincident

Van mijn bij de oprichting van het Reformatorisch Dagblad betrokken vader heb ik altijd begrepen dat deze krant noodzakelijk was, omdat de andere kranten steeds minder de thema’s vanuit het reformatorisch gedachtengoed doordachten.

 

RD onwaardig

 

In dit kader is het commentaar van afgelopen vrijdag bij gebreke van de identiteitsgerichte doordenking het RD onwaardig. In het bewuste commentaar bespreekt de commentator de reactie van president Trump op het dodelijke schietincident in Florida: “En president Trump komt in een toespraakje niet verder dan het aanbieden van condoleances en het uitspreken van steun aan nabestaanden en leerlingen die met psychische problemen kampen. Volstrekt loze woorden die niet eens een sausje zijn over het wanbeleid dat ook deze regering voert als het gaat om het toestaan van het dragen van wapens door burgers.”

 

Gebed en Gods belofte

 

Wie de moeite neemt om de bedoelde door Trump via twitter verspreide redevoering n.a.v. deze moordpartij te beluisteren, krijgt in ruim zes minuten een indrukwekkende redevoering te horen. Daarin zitten naast de twee door het RD wèl genoemde mededelingen een bij het gedachtengoed van het Reformatorische achterban passend gebed en een citeren van Gods belofte. Trump zegt dat de gehele natie met een zwaar hart bidt voor de slachtoffers en de familiele­den. Hij vertelt dat het lijden gezamenlijk door het volk gedragen wordt. Hij wijst erop dat elk kind veilig van huis moet kunnen gaan. Heel gek dat het RD geen gewag maakt van Trumps verwijzing naar de Bijbel: “In deze momenten van harteleed en donkerheid houden we vast aan Gods Woord in de Bijbel ‘Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien; zie Ik zal u gezond maken’ (2 Koningen 20 : 5, CMV). We vertrouwen op die belofte.” Trump gaat zijn volk dus voor in het zoeken van troost en steun in Gods Woord met één van Zijn beloften.

 

Familie, geloof, gemeenschap

 

Na deze geestelijke duiding legt Trump uit dat elk kind dat het moeilijk heeft zich tot vertrouwenspersonen moet wenden en dat er in de samenleving een cultuur gecreëerd moet worden waarin de waardigheid van het leven centraal staat, waarin klasgenoten en collega’s vrienden worden, waarin betekenisvolle menselijke verbanden ontstaan. Hij wijst erop dat zijn regering het incident onderzoekt om ervan te leren en kijkt hoe scholen ondersteund kunnen worden en veiliger kunnen worden gemaakt. Hij wijst op de in tragische tijden noodzakelijke banden die de mensen binden. De banden ‘familie, geloof, gemeenschap en natie’ noemt hij sterker dan de krachten van haat en kwaad. Hij roept op tot gebed voor gezondheid en voor vrede.

 

Wapens

 

Helaas verwijst het commentaar niet naar bovenstaande rijke duidingen en mooie Bijbelse verwijzingen. Het commentaar blijft verder steken in een analyse van de mogelijkheid om wapens te dragen en doet dat zonder te analyseren waarom de Amerikaanse regelgeving op het gebied van wapens zo vrij is.

Vroeger had ik dezelfde visie als de commentator: vreemd dat je in de V.S. zo gemakkelijk wapens kunt kopen. Een geboren Amerikaan heeft het mij uitgelegd: het is een Amerikaans principe dat iemand uiteindelijk zelf zijn gezinsleden, zichzelf en zijn goederen moet kunnen beschermen. Een geweldsmonopolie voor de overheid staat haaks op dit Amerikaans uitgangspunt. Naar mijn overtuiging dienen we respect voor dit cultureel bepaalde uitgangspunt te hebben en dient er gegeven dit uitgangspunt gezocht te worden naar het voorkomen van misbruik van de wapenwetgeving. Dit zou dienen te geschieden door meer aandacht op normen en waarden, door schade van gebroken gezinnen te beperken en ouderloze of ouderarme opvoedingen tegen te gaan. Gelukkig heeft Trump op dit punt ook onderzoek aangekondigd. Moge het hem gegeven zijn om meer stappen te zetten in het voorkomen van dergelijke schietpartijen dan zijn voorganger Obama die acht jaar lang weinig meer dan gedaan heeft dan steeds weer (net als de RD-commentator) te wijzen op de wapenwetgeving. Gelukkig is er nu een conservatieve president en conservatieven hebben de eigenschap altijd een spa dieper te spitten: op zoek naar structuren en verbanden en daar heling te gaan proberen te maken. Moge onze goede God de onderzoeken zegenen en daadkracht blijven geven om de noodzakelijke stappen te zetten.

 

En het RD? Dat is opgericht om verder te kijken dan de andere kranten en het nieuws vanuit het eigen perspectief te belichten!

 

Cor Verkade, Gouda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *